Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa olevia ja rakennusten korjaamiseen käytettyjä aineita, jotka on myöhemmin todettu ihmisen terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi. Haitta-aineita ovat myös materiaaleihin imeytyneet terveydelle tai ympäristölle haitalliset aineet.

Haitta-ainekartoituksella selvitetään kohteessa olevien terveydelle haitallisten aineiden esiintyvyyttä ja määrää.

Haitta-aineiksi on luokiteltu muun muassa:

Asbesti

PAH-yhdisteet, mm. kreosootti

PCB-yhdisteet

Raskasmetallit

VOC

Öljyhiilivety

Lue lisää asbestikartoituksesta

Lue lisää haitta-ainekartoituksesta