PUREMASTA LUOMAAN UUTTA

Yrityksen juuret ulottuvat aina vuoteen 1986, jolloin Järvenpään Purema Oy perustettiin. Alusta alkaen Puremassa oli tärkeää, että työt tuli tehtyä huolellisesti. Laadukas työnjälki takasikin sen, että vuosi vuodelta töitä tuli tarjolle yhä enemmän. Sitä mukaa myös uusille työntekijöille tuli tarvetta ja viime vuosina yritys on työllistänyt noin 15 työntekijää. Ajan kuluessa yritys on kehittynyt sekä taloudellisesti että henkisesti hyvinvoivaksi yhtiöksi, mistä merkkinä on osaava ja pitkään talossa viihtynyt työporukka.

Jatkamme nyt tätä tarinaa innokkain voimin. Creotek Oy:n päämääränä on luoda kestävää ja laadukasta asuinympäristöä, sekä tarjota parasta mahdollista hinta-laatusuhdetta suomalaiseen asumiseen. Kohteinamme ovat kotien tarpeiden mukainen kunnostaminen edelleen viihtyisiksi asuinpaikoiksi, sekä uusien kotien rakentaminen esteettisyys ja ekologisuus huomioiden. Meillä Creotekillä tärkeimpiin arvoihin kuuluu hyvä ja kestävä työnjälki. Henkilöstö on yrityksen kantava voima, joten pyrimme pitämään huolta toisistamme.

Pidämme kiinni arvoistamme ja kehitämme itseämme ja toimintatapojamme jatkuvasti.

LAATU LUODAAN YHDESSÄ

LAATU

Uskomme pitkäikäisyyteen ja ekologisuuteen kaikessa tekemisessämme. Laadukas työnjälki tulee kokemuksesta ja huolellisuudesta. Laadun merkkinä meillä toimii itseään koko ajan kehittävä ja haastava henkilöstö sekä toimintaamme tyytyväiset asiakkaat.

 

LUODAAN

Tekemällä uutta tai korjaamalla vanhaa, näkee konkreettisesti oman käden jäljen. Tiedämme mihin pystymme, tunnemme kehityksen kohteemme ja uskomme kehittyvämme vielä paremmiksi. Jos sinulla on idea, voimme tehdä siitä konkretiaa.

 

YHDESSÄ

Tiedämme, että yksin emme pääse parhaimpaamme. Haluamme haastaa itsemme toimimaan yhdessä, yhteisen paremman hyväksi. Omaamme vankan ammattitaidon, jonka valjastamme asiakkaidemme käyttöön. Palaute ja keskustelu eivät ole koskaan turhaa, joten toivomme sitä toisiltamme, yhteistyökumppaneiltamme, asiakkailtamme ja käden jälkemme loppukäyttäjiltä.


TUTUSTU PALVELUIHIMME