Betonirakenteisten parvekkeiden ja julkisivujen tutkimuksilla selvitetään rakenteiden kuntoa, vaurioiden laajuutta ja korjaustarvetta. Kuntotutkimus on suositeltavaa suorittaa viimeistään silloin, kun rakennuksen ikä saavuttaa 30 vuotta. Ehjä julkisivu suojaa rakennuksen muita osia vaurioitumiselta ja edesauttaa asukkaiden viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elinolosuhteen ylläpitämistä.

Betonirakenteiden kuntotutkimuksissa tarkastellaan muun muassa vaurioiden esiintymisalueita ja vauriotyyppejä (mm. pakkasrapautuminen ja terästen korroosio), rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, julkisivuelementtien ja parvekkeiden kiinnitystä sekä vedenpoiston toimivuutta. Kenttätutkimuksessa otetaan tarvittavia materiaalinäytteitä ja tutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Lue lisää betonin ominaisuuksista ja tutkimuksista