Kuntotarkastus suoritetaan pätevöityneen asiantuntijan toimesta pääosin pintapuolisesti, aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tavoitteena on tuottaa tarkastuksen tilaajalle puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä sekä antaa niihin liittyviä toimenpidesuosituksia.

Kirjallisessa kuntotarkastusraportissa esitetään myös lisätutkimustarpeet, mikäli pintapuolinen tarkastusmenettely ei anna riittävää varmuutta piilevistä vaurioista ja riskirakenteiden olemassaolosta tai kunnosta.

Lue lisää riskirakenteista