Tyypillisiä vahinkotilanteita on erilaiset vesivahingot, kuten putki-, laite- tai kattovuodot. Vahinkokartoituksen tarkoituksena on selvittää vahingon laatu ja laajuus sekä antaa tarvittavat toimenpidesuositukset. Kartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka on toimitettavissa myös vakuutusyhtiölle korvattavuuspäätöksen saamista varten.