Rakenteiden kuivuminen tapahtuu eri kosteudensiirtoilmiöiden vaikutuksesta.

Kuivattamistarve voi liittyä esimerkiksi uuden rakennuksen rakennuskosteuden poistamiseen tai vanhan rakennuksen vesivahinkoon.

Vesivahinkotapauksissa rakenteiden kuivumisen tehostaminen on usein tarpeellista, jotta estetään materiaalin lisävaurioituminen ja lyhennetään kuivumisaikaa.

Kartoittaja määrittää kuivaustarpeen tapauskohtaisesti perustuen kosteusmittaustuloksiin, vahingon laajuuteen ja ympäröiviin rakenteisiin.