Rakennuttajakonsultti toimii korjaushankkeen projektipäällikkönä. Tehtäviin kuuluu tilaajan asiantuntijana toimiminen, hankkeen aikataulujen laadinta ja seuranta, suunnittelun ja urakan kilpailuttaminen sekä muu rakentamisen valmistelu, rakentamisen ohjaus, käyttöönotto- ja vastaanottovaiheiden johtaminen sekä takuuajan tarkastuksista huolehtiminen.