Kosteusmittaus tehdään, kun on tarpeen selvittää tietyn tilan, rakenteen tai rakennusosan kosteustilanne.

Suuntaa antava tieto rakenteen kosteustilanteesta saadaan pintakosteuden mittauksella, joka tehdään rakenteita rikkomatta pintakosteudenosoittimella.

Tarvittaessa rakenteen suhteellista kosteutta mitataan esimerkiksi pinnoitteen läpi tehtävällä viiltomittauksella, porareikä- tai koepalamenetelmällä.

Rakenteiden kosteusmittauksia tehdään uudis- ja korjausrakentamisessa myös silloin, kun on varmistettava rakenteen kosteus ennen pinnoitusta.