Rakenteita avaavilla kuntotutkimuksilla saadaan lisäselvyyttä rakennuksen tai valitun rakennusosan kunnosta ja tarkemmasta rakennustavasta.

Kuntotutkimuksilla pyritään määrittelemään tutkittavan rakenteen rakennus- ja kosteusteknistä kuntoa, arvioimaan vaurioiden laajuutta, ongelmien syitä, vauriomekanismeja sekä korjaustarvetta. Tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan esittää korjaustapaehdotuksia sekä kustannusarvioita vaurioiden korjaamiseksi.

Ennen kuntotutkimusten suorittamista suositellaan kiinteistölle tehtäväksi aistinvarainen alkukatselmuskäynti, jonka perusteella voidaan laatia tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman pohjalta kuntotutkimukset voidaan kohdistaa rakennuksen kunnon selvittämisen kannalta oleellisimpiin kohtiin.