Kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä sekä selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmus suoritetaan yleensä yli 10 vuotta vanhoille kiinteistöille. Katselmuksen ja raportoinnin pääpaino on kiinteistön rakenneteknisessä arvioinnissa. Katselmuksessa talotekniikkaa (LVIS) arvioidaan rakenneteknisen asiantuntijan toimesta silmämääräisesti sekä teknisiin käyttöikiin perustuen.

Raportissa esitetään korjauksia ja kunnossapitoa koskeva pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS), joka perustuu katselmuksessa tehtyihin havaintoihin ja rakennusosien teknisiin käyttöikiin. Raportin PTS-ehdotus toimii lähtötietona esim. taloyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvitykselle.