Huoneistojen märkätilojen kuntoarvio voidaan toteuttaa kiinteistön kuntoarvion yhteydessä tai erillisenä palveluna, kun halutaan kartoittaa kiinteistön kaikkien märkätilojen kunto ja korjaustarpeet.

Märkätilojen kuntoarviossa kartoitetaan pesu-, sauna-, sekä wc-tilat ja keittiön vesipisteen ympäristö aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin menetelmin. Kosteusteknisen kunnon määrittämiseen käytetään apuna pintakosteudenosoitinta.

Kuntoarviosta laaditaan kirjallinen huoneistokohtainen raportti, jossa määritetään märkätilojen kuntoluokka ja havaitut puutteet sekä annetaan toimenpidesuositukset.