Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten suunnitteluvaihe aloitetaan lähtötilanteen kartoittamisella. Tarkastuskäynnillä suoritetaan rakennuksen sekä järjestelmien ja laitteiden silmämääräinen ja aistinvarainen arviointi sekä tilojen läpikäynti pintoja rikkomattomin menetelmin. Alustavassa riskiarviossa määritetään rakenteiden todennäköiset vaurioitumisriskit ja niiden syyt sekä muut sellaiset rakenteet tai rakenneosat, joihin kuntotutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuntotutkimusten suunnitteluvaiheessa toteutetaan myös kiinteistön käyttäjien haastattelu ja asiakirjatarkastelu. Lopputuloksena laaditaan yhteenveto katselmuskäynnin ja asiakirjatarkastelun havainnoista sekä tutkimussuunnitelma, jossa on määritetty tarkemmat tutkimukset ja niiden laajuudet.