Kiinteistön kuntoarvion tarkoituksena on selvittää kiinteistön ja sen rakennusten kunto, korjaustarpeet ja riskit. Tavoitteena on muodostaa taloyhtiölle työkalu, jonka avulla voidaan hallita kiinteistön elinkaaren pidentämistä oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä sekä antaa tukea korjaushankkeisiin liittyvään päätöksentekoon ja budjetointiin.

Kenttätyön ja raportoinnin lisäksi kuntoarviossa toteutetaan käyttäjäkysely ja huoneistoja katselmoidaan otantana. Kiinteistön kuntoarvio suositellaan päivitettävän viiden vuoden välein.