Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on erikoistunut arvioimaan kiinteistössä havaittujen vaurioiden vaikutusta kiinteistön sisäilmaan. Ongelmat sisäilmassa voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja ja rakennusterveysasiantuntijan tehtävänä on tarkastella rakennusta kokonaisvaltaisesti tilojen terveellisyyteen johtavasta näkökulmasta. Rakennusterveysasiantuntijan palveluihin kuuluvat muun muassa kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset sekä konsultointi tilaajan kanssa määritetyssä laajuudessa.

Lue lisää sisäilmasta